Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. Lørdag.

Kære Peter.

I maa strax have Plads for denne Knap-Spalte.

Maaske vil du finde Anm: overflødig – men for at have hélt rént Mél i sin Pose er den det ikke . Min Artikel ifjor fra Meiningen fik Ret af de besindige Folk. Ogsaa denne aabne Anm: vil faa det – vær vis paa det.

Din

Herman.