Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. Lørdag.

Kære Kammerraad.

Jeg modtog Deres Brev Kl. 11 idag. Og jeg sender Dem nu Klokken fem denne Begyndelse til Artiklen. De tager Fejl i, at jeg anden Gang lader Lejligheden ubenyttet til at komme ud ved: »V:F:z.M:« ‒ jeg skrev ifjor en lang Artikel, med hvilken jeg gjorde mig megen Umage. Og iaar har kun Besværligheden ved, naar man med alle Tanker sidder i en København-Roman, saa pludselig at springe til Norge ‒ holdt mig saalænge hen, saameget mer som Billederne er ganske intetsigende, og jeg maa tage alt af mine Norges Minder.

Jeg sender Resten Mandag Morgen.

Hvad »Teaterbrevet« angaar, da kender jeg ingen af disse Herskaber. Og kan ikke antage, at Hr. Eisfelds Nævnelse (om hvem der stod to ‒ 2 ‒ Linjer) skal kaldes »en stor Reklame«.

Gud give, at nu denne Begyndelse maa behage Dem.

God Fornøjelse og hent mange Kræfter ‒ baade De og Deres Frue. Jeg Sjæl véd snart ikke mer, hvad Penge er og kommer vist aldrig oftere paa Landet.

Deres

H de B.