Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. 16.5.87.

Kære Kammerraad.

Ja ‒ min kære Raad ‒ jeg modtager naturligvis gerne Tilbudet. Lad ham da udsende Bogen strax.

Rigtignok er det mér end sørgeligt, at De skal arbejde med sligt pekuniært Resultat. Men kun, naar vi trykkes, overhovedet »erschein'er«, kan vi jo have Haab om en Bedring!

Altsaa: jeg modtager Forslaget med Glæde. Men sig saa Hr. Friedrich, at han ogsaa maa arbejde godt (med Kritiker o:s:v:)

Skulde Bindet ikke kaldes: »Zwei Kasten« ‒ »to Kaster« ‒; det vilde dog være »pikant« og sandt. Og skulde jeg skrive et »Forord«.

Fra Hirsch fik jeg igaar et Billede at skrive Tekst til. Sender den snarest. Ogsaa dette om Norge ‒ det er jo det eneste, der betales.

Til »Ved Vejen« kunde jeg skaffe et »Forord« af Bjørnson. Men hvad hjælper det?

Og Deres Haand ‒ arme, gamle Raad. Naar rejser De dog? Hils Deres Kone.

Fra Deres Ven

H de B.

Men i Friedrichs Brev staar intet om »Hendes Højhed«. Den skal da følge med??

Og Herman Bang.