Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag Søndag 22.5.87.

Min kære Julius.

Hermed følger Slutningen af III.

IV foregaar i Teatret og i Forretningen, der »vil revolutionere Smagen« ved at lave ‒ nye Spisesedler. V (det siste i første Del): Majdag paa Langelinje; om Aftenen Forestilling til Ære for den hygiejniske Kongres.

Personerne er nu alle paa Scenen. I III er Forholdet til det centraleste: Kærligheden givet. Lad dem nu rulle ‒ ‒ gennem 7 Kapitler (IV og V i første Del; 5 Kapitler i anden Del)

Tro ikke, min Ven, at jeg formener at alt er lykkedes mig eller vil lykkes mig. Om det var Tilfældet, var jeg en af Tidens Største ‒ ti saa stort er Emnet ‒ hvad jeg ikke er.

Men noget af det er idetmindste godt. Og selv om denne Bog kun er en »Materialsamling« ‒ saa vil det næste Tiaar hente sine Stoffer fra denne »Materiesamling. Dét ved jeg.

Et Brev som vedlagte ‒ det eneste jeg (med Undtagelse af Fru Ottesens) har modtaget fra Danm: siden min Fødselsdag ‒ gør ikke megen Nytte. Mnskrpt fra mig havde det krydset..... At Schou ikke en Gang har læst det modtagne Mnskrpt. overraskede mig maaske en Smule smerteligt.

Hils Konen.

Din Herman.

Nu synes han godt om det første Kapitel, han for en Maaned siden til mig dadlende omtalte ‒ ‒ og Resten ‒ ‒ ‒ har han ikke læst!