Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. Onsdag.

Min kære Reumert.

Jeg har stjaalet to Dage fra min Roman for at vise Dem, at jeg gerne opfylder Deres Ønske. Her da ‒ en kroatisk Primadonnas Liv og Kunst i al Korthed. Forhaabenlig vil »Skuespiller-Redaktøren« finde det passende. Jeg har gjort mig megen Flid.

Om to Ting beder jeg ‒ foruden om, at De efter Læsningen sender mig to Ord, om jeg nu har truffet Deres Smag ‒: 1) at De strax eller snarest vil lade dette sætte og derpaa sende mig en Korrektur i to Aftryk samt Manuskriptet tilbage; 2) at De, kære Reumert, vil bede Forlæggeren sende mig à Conto lidt Penge. Det skrevne vil i almindeligt Bogformat være mindst et halvt Ark. Kunde Forlæggeren sende mig Honoraret for et halvt Ark (minus 10-15 Kroner for ikke at løbe nogen Risiko) ‒ vilde det være mig saare kært. Ingen hjemme véd, hvordan jeg lever fra Haand i Mund. Vil De derfor bede Hagerup om at vise mig den store Venlighed at sende mig Pengene pr: Postanvisning. Skriv ham Adressen nøje.

Ja ‒ og saa hils Sommeren hjemme og Stranden og de grønne Træer og de stille Nætter.

Lev vel. Venlige Hilsener til Deres Frue

fra Deres hengivne

Herman B.

Herman Bang

Weinberge.

Prag.

Jungmannsstrasse 403.