Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag Torsdag.

Hvilken Sten, min kære Paul, lettede dog dog Deres faa Linjer fra mit Hjerte. Jeg havde allerede tænkt: Nu opgiver ogsaa han det. Ja, ja ‒ sér De ‒ jeg er ene. Har nu i en Uge ikke talt med noget Menneske (kun sét Oppasseren) ‒ saa kommer de mange Tvivl let.

Hermed det første Ark. Det skal jo betragtes som Manuskript og sættes af Deres Bogtrykker. Jeg har derfor rettet alt, hvad jeg vilde. Havde det været Korrektur, var meget forblevet urettet.

Jeg kan i denne Uge først sende Manuskript Lørdag. Men er sandsynligvis Mandag Aften hélt færdig med II ‒ der jo hovedsagelig viser vort moderne København spejlet i den nette Familje Gravesen ‒ Redaktionssekretær G. ‒ ; III vilde jeg jo gerne have færdigt saadan omkring den 24 hujus, forhaabenlig vil det gaa. Saa IV kan være paabegyndt, før August skrives. Himlen give det ‒ ti Slut af August maa jeg være færdig med Historien. Jeg bliver ligefrem bleg nu, hvor jeg skriver det.

Skriv snart til mig, kære Langhoff, og undskyld, som sagt, at De faar denne Uges Manuskript to Dage senere.

Deres hengivne

Herman B.

Pengene kom denne Gang ‒ Tirsdag Aften.