Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. Lørdag 16.7.87.

Kære Langhoff.

Har idag sendt Schiøtt Slutningen af II samt et større Stykke (antagelig tre trykte Sider) der skal indføjes i V; paa Manuskriptet staar ‒ hvor. De vil let sé Grundene til Medtagelsen af denne Scene. Den forhenværende Kokkepige, Fru Martens skal illustreres, og det skal desuden vises, hvordan Pengene siver ud paa alle Kanter.

Jeg begynder nu imorgen paa III. Gud give, at Varmen vilde tage af ‒ det er saa svært at anstrænge sin Hjerne ved denne Temperatur, og jeg lider af uendelige Opkastninger. Naa ‒ det maa alt holdes ud. Bedre var det vel at hugge Stén ‒ tjene gør man omtrent de samme Summer og Tak har Brolæggeren større. Hvad iøvrigt kun naturligt er: han gør i alle Fald den Nytte, at Folks Ligtorne skaanes.

Allons ‒

Deres Ven

Herman B.