Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Teplitz. Poste restante. Fredag.

Kære Kammerraad.

Meget syg kom efter Lægens indstændigste Anmodning hertil.

Jeg skrev til Schorer. Et Brev, som jeg, naar De kommer til Berlin ‒ vil bede Dem lade ham vise Dem. Ti jeg tillader ikke, at der opstaar nye Misforstaaelser os imellem.

Deres Ven

H de B

Skrevet strax, i Sengen.