Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Teplitz. Lørdag.

Kære Paul.

Det blev dog ved V: hermed altsaa Bogens Slutning Læs nu først lidt af det foregaaende, for at De kan komme ind i Stemningen. Maaske er det allerførste noget mattere ‒ men siden er jeg tilfreds. Det synes mig, at Livet selv (det evigt videre strømmende) her taler ret veltalende om Livet. Maatte nu blot De og andre synes som jeg.

Sikkert er, at nu først kan der dømmes om Bogen. Nu ‒ hvor »Dybbøl-Tanken« bøjer sig fra første og fra siste Side sammen over »Stuk«.

Send det saa til Schiøtt og skriv mig.

Jeg antager, dette er et Ark. Det er det sikkert. Vil De da efter Modtagelsen paa Mandag sende mig 50 Mark ‒ nøje efter omstaaende Adresse.

Saa tager jeg fat paa IV. Og V ‒ ‒ betragter vi som færdig.

Deres hengivne

Herman B.

Hr. Herman dex) Bang.

Poste restante. Teplitz. Bøhmen

x) hedder saaledes paa mit Pas.