Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Teplitz. Poste restante.

Kære Kammerraad.

Tak for Deres Brevkort. Gud give, den Mand vilde sende Dem Penge. Jeg sidder som den nøgne Mand paa Stenen i det store Vand.

Og, kære Kammerraad, naar jeg kommer hjem ‒ behøver jeg ikke mere saaledes at henvende mig til Deres Godhed. Der har jeg jo Stilling ‒ her intet. Heftige Ansigtssmerter forhindrer mig fra at arbejde.

Med Sang vil jeg hilse den Morgen, der bringer mig de tredive Mark.

Hils Deres Kone og kom godt og vel hjem til Berlin, hvor De en af de allerførste Dage faar første Del af »Stuk« samt et »Teplitzer-Kur-Brev«.

Deres Ven

H de B.