Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Teplitz. Poste restante.

Kære Raad.

Et Nødraab naar Dem fra

Deres

Herman B.