Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Teplitz. Lørdag.

Jeg glemte, kære Paul:

tryk De 75 til.

De faar dem saamæn nok solgt i Tidernes Løb.

Lev vel. Jeg har været to Gange besvimet siden jeg sluttede Manuskriptet.

Deres

Herman B.