Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Teplitz. 6.9.87.

Kære Paul.

Ogsaa fra Trykkeriets Side er denne 3 Korrektur, der vrimler af Bogstavfejl utilladelig.

Fra min Side er den jo slem. Men ‒ det er nødvendigt. Nu at rette de Smaafejl i Stil og Interpunktion er bedre end siden at lade alle Hunde styrte over dem.

Hav det nøjeste Øje for:

Side 242 ‒ 244 ‒ 246 ‒ 247 ‒ 251 ‒ 254 ‒ 255249.

Side: 226228 ‒ 233 ‒ 234 ‒ 237 ‒ 238 ‒ 240.

De smaa Interpuntionsrettelser maa alle følges.

Det er disse Smaating, man vil bruge som Knappenaalene, hvormed man vil søge at stikke os ihjel.

Som De vil sé, er adskillige af Rettelserne rentud Trykkeriets Betiser (»i Søvn« for »i Døren« er slemt i en tredje Korrektur!

Deres Ven

H de B