Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Teplitz. Poste restante. Tirsdag.

Kære Paul.

Hermed den næstsidste Sending.

Den siste ‒ som dog bliver dobbelt saa stor: Kokken og Fru Martens, Adolf pantsætter Sølvtøjet hjemme, Beumer-Koncerten; Gersters ‒ om en Uge. Og saa er »Stuk« færdig.

Døm ikke dette med Gerster før De faar Slutningen. Først da bliver han ret forstaaelig. Mést glæder jeg mig til alle de Scener af Opløsningen paa »Victoria«, der nu kommer.

IIII vil vistnok blive tre Ark.

Vil De sende mig 50 danske Kroner i et rekommanderet Brev: Teplitz. Böhmen. Ti Anvisninger gaar først til Prag og ligger der ‒ sist 3 Dage ‒ for at omregnes!

Og her er dyrt.

Send et rekommanderet Brev i en tæt Konvolut (ikke Pengekonvolut) afsted Torsdag Eftermiddag ‒ beder jeg.

Adieu, kære L.

Deres hengivne

H de B

Danske Penge kan jeg bytte her.