Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Teplitz. Fredag Aften.

Kære Paul.

Da jeg efter at have afsendt det siste Manuskript om Aftenen spadserede i Slotshaven, syntes mig det skrevne helt mislykket. Jeg har nu skrevet det om ‒ indtil dét Sted:

‒ Man maa vel ogsaa vide, hvad man fører til en By som København.

Med denne Replik gaar Manuskriptet videre i det Onsdag herfra afsendte.

Jeg er bange for, at det alt skal være trykt og sender derfor dette idag ‒ ufrankeret . Jeg har nemlig ikke en Øre (lever af min Morgenkaffe med dens to Æg!) ‒ af de 50 sendte jeg Halvdelen bort, stolende paa at faa Penge igaar Torsdag for det i Søndags sendte Mnsk: ‒ sé Beviserne ‒ men Fredags Sol gaar nu ned og har intet bragt mig. Hvi kommer det? To Gange har jeg sendt: Søndag og Onsdag.

Slutningen haaber jeg at sende iovermorgen ‒ Søndag. Send Resthonoraret i et Pengebrev.

Har De ikke sendt, som jeg bad, 30 Kr. i rekommd: Brev? Gid jeg fik det imorgen eller i alle Fald Søndag.

Dette er langt sandere og giver et mer sammenhængende Billede. Nu er kun Gerster tilbage. Hvor sært, at Tilfældet just vil, at jeg skal sidde helt uden Ressurser, mens jeg skriver de siste Linjer.

Deres Ven

H de B.