Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Mandag Morgen.

Iaftes afsendtes, kære Langhoff, de siste to Tredjedele af IV, der altsaa er sluttet. Gør mig nu den Tjeneste at læse det hele Kapitel og saa strax skrive mig, hvordan det virker.

Scenen med de Canthske Børn vil vække megen Indignation. Men den vil forblive uantastelig som én af de alvorligst tænkte ‒ og »uden Udraabstegn skrevne ‒ Scener, jeg nogensinde har skrevet.

Hvad giver De mig for Agathe? Hun og hendes Fru Moder er da taget paa Kornet.

Deres Ven

H de B.