Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Teplitz. Onsdag Aften.

Kære Paul.

Der staar paa disse Ark 3 Korr:.... Det er imidlertid den første, jeg sér og saaledes vel aftalemæssigt kun den 2den. I hvert Fald vil den forfærde Dem. Men det faar ikke hjælpe. Hver af disse nedbrudte Parentheser er et Paaskud mindre for Bogens Angribere.

Naturligvis maa jeg have et Aftryk snarest sendt uden mit Navn:

Max Eisfeld. Hotel Stadt Hamburg

Lübeck.

Denne Adresse beder jeg Dem ikke meddele nogen.

Deres hengivne

H de B.