Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Sæt paa Pengene: Teplitz. Bøhmen.

Kære Paul.

Jeg antager, at dette maa begynde med Pag: 40, naar det foregaaende ret pagineres. Ti De har vel faaet det ændrede Mnskrpt? I det ufrankerede Brev.

Ja ‒ min Ven ‒ saa er »Stuk« ude.

Om dette er lykkedes eller ej ‒ er svært at sé, naar man ikke naa'r derhen gennem hele Bogen. I alle Fald udtrykker det min Tanke.

Og saa ‒ Gud befalet.

Send mig altsaa de resterende Penge efter Modtagelsen heraf. Korrekturen sender jeg imorgen.

Saasnart jeg faar Pengene, rejser jeg. Og alt, hvad De saa sender, Korrektur og Breve skal uden mit Navn adresseres:

Max Eisfeld. Hotel Stadt Hamburg. Lübeck.

Tak nu, min Ven, for alt. For hvert venligt og hvert opmuntrende Ord ‒ for al Hjælp.

Herman.