Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag Morgen.

Kære Langhoff.

Jeg har nu paa det snareste været her i tre Uger og skrevet løs i »Politiken«, hvor Pengene forfalder den første Nb. Men min pengeløse Tilstand falder mig i disse Dage sært svær. Kunde Forlaget give mig 30 Kr:? Jeg skal nok komme løs fra Andreas inden Nyaar.

Hvis Forlaget kan ‒ da lad Deres Bydreng Klokken mellem fire og fem bringe mig Pengene. Strider det derimod mod Principper og den Slags, saa lader vi være. Saasnart jeg bare har begyndt at hæve Bladpenge, skal jeg saamæn ingen Fordringer stille til Forlaget.

Men nu vilde de 30 være »saa rare og gode«. Nansen har nu læst Bogen og finder de to Tredjedele »udmærket« ↄ: at han mener, Arbejdet er lykkedes. »Piratens« Redaktion er besjælet af en Begeistring, den ikke vil kunne mægte at undertrykke ‒ sagde mig Immanuel. Georg havde ved »at kigge« i Bogen fundet »udmærkede Ting« ‒ ‒

H.B.

Lad »isaafald« ikke Bydrengen sige, hvad der er i Konvolutten her i Huset. Kun lægge den stille i Brevkassen, hvis jeg ikke selv lukker op paa hans Banken.