Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Langhoff.

Maaske kan det glæde Dem at læse indlagte Brev. Jeg maa nu ud til Konen ‒ hun korresponderer jo til saa mange Blade. Imorgen(!) kommer Edvard B. Men Højrebladene?

Paa Salget tør jeg slet ikke tænke.

Send mig Brevet tilbage med Overbringeren ‒ samt 4 »Stuk« og 1 »Fædra«. Immanuel rejser iaften til Paris og skal have dem med til:

Lie Bjørnson ‒ og Skrivemaskinen »Kauffmann«

Deres Herman B.