Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Søndag.

Kære Ven.

Her er nogle Digte af en ung Mand (Christian Gullmann nævnes han) ‒ kunde De ikke bruge et Par af dem? Jeg finder dem saa fine og kønne.

Hilsen til Dem og alle.

Skal N.N. være »Morgenblads«-Redaktør? Ei-ei.

Deres Ven

H. B.