Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Mandag d. 20.8.88.

Kære Redaktør Neergaard.

I mange Dage har jeg været beskæftiget med en Artikel om »det tyske Gæstespil«. Hvis De ikke vil have den ‒ den bliver iøvrigt ikke ilde ‒ gives den til »Ny Jord«.

Dernæst: Hvad bliver det til i Vinter?

Jeg tager Bolig paa »Bellevue« og kan godt være Teatermand i »Tilskueren«. Men nu er det vel for sent at melde sig. For at ærgre E.B. vilde jeg gerne slaa nogle Slag i »Skueren«. Hils Deres Frue.

Deres H. B.