Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

d. 6.9.88.

Kære Neergaard.

Hermed saa meget som jeg idag har faaet skrevet.

Kan De udfærdige en Anvisning for dette stor: 35 Kroner? Kan De, da giv Deres Frue den med, naar hun kommer med »Pyt«.

15/b skal indføjes efter tredje sidste Linje paa 15.

Deres hengivne

Herman Bang.