Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Taarbæk. Fredag.

Kære Neergaard.

Hermed »Sidste Artikel«. Den er saa sjudsket i Skriften, at jeg beder Dem først læse den, naar den er trykt. Grove Ord eller sligt findes ikke.

Hils Deres Frue fra

Deres hengivne

H. B.

Send saa Anvisningen efter den opgivne Adresse.