Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Taarbæk Hotel. 18.9.88.

Kære Neergaard.

De vil sandsynligvis have modtaget et Brev, der har undret Dem meget: om at sende »Honoraret for min Artikel« der og der hen. Tingen var, at jeg ved min Afrejse til Jylland haabede at faa Fortsættelsen færdig til en bestemt Dag og derfor gav et Menneske et Brev at afsende til den Tid.

Hvis man nu skulde henvende sig til Dem, gør mig da den Tjeneste at svare, at De vidste Besked, og at De skulde udfærdige Anvisningen og sende den, saasnart De havde modtaget Mnskptet, som jeg nu daglig skriver paa.

Hils Deres Frue, som nu forhaabenlig er rask igen. Lev begge vel.

Deres hengivne

Herman Bang.