Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nytaarsaften.

Kære Fru Neergaard.

Deres Mand har sagt Dem, at jeg har været syg og bortrejst. Jeg vil ønske Dem et glædeligt Nytaar. Maatte den Sympati, De og Deres Mand har vist mig, vokse sig stærk til Venskab.

Tak for al Venlighed. Godt Nytaar for Dem og Mand og Hus.

Deres hengivne

Herman B.