Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag Eftermiddag.

Kære Nansen.

Som du véd skal jeg imorgen til Nakskov. Afrejsens Øjeblik er 8,45 Morgen. I to Uger har jeg nu anstrængt mig for at faa alt saa vidt ordnet, at jeg kunde komme afsted.

Nu har jeg alt – undtagen Rejsepengene. Om et Honorar fra "Tilskueren" havde jeg bedt Neergaard, men jeg har ikke faaet Anvisningen. Kan du undvære 30 Kroner, som jeg skal sende dig tilbage pr. Post, saasnart jeg faar mit Honorar (150 Kr.)? Du vilde gøre mig en ubeskrivelig Tjeneste, da jeg virkelig ikke aner, hvordan jeg ellers skal komme afsted.

Skram kommer vist imorgen for at tale med din Kone om sin Komedie.

Hils og lev vel.

Din

H.B.