Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nakskov. 1.3.89.

Kære Fru Feilberg.

Jeg har ventet disse Dage paa »Fjeldmenneskene«, men da de ikke synes at ville arrivere, maa jeg dog takke Dem. Inderlig Tak, kære Fru Feilberg ‒ men, lad mig dog sige Dem, at saadan var det ikke mént. Lad mig have Lov til at klage min Nød og forøvrigt ‒ ‒ skrive løs, til jeg faar det nødvendige fortjent. Selv sine Venner tør man ikke ‒ naar man blev gammel som jeg ‒ skylde saameget. Men Tak. Tak.

Jeg kan intet skrive, da jeg er indtil Feber ophidset af min Bog.

Hils alle.

Deres Ven

Herman B.

Søndag skal jeg skrive.