Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Kære Fru Neergaard.

Hermed Slutningen af »Ristori«.

Vil Deres Mand i Løbet af imorgen sende mig en foreløbig Anvisning, vilde jeg være ham meget taknemlig.

Desværre er jeg langt fra fornøjet med Artiklen. Jeg lider af altfor stærk Hovedpine.

Og De?? Hvordan gaar Foraaret?

Deres heng

H. B.