Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Søndag.

Jo, kære Ven, jeg ønsker af mange Grunde at komme paa Tirsdag, uagtet forskellige Omstændigheder gør mig det ret vanskeligt. Jeg maa ‒ for Pengenes Skyld ‒ holde to Forelæsninger her, og den første er paa de omsendte Kort, der ej kan faaes tilbage, (der averteres ikke) ansat til paa Tirsdagjust fordi jeg antog, Begravelsen maatte senest finde Sted Mandag.

Nu maa jeg altsaa tage bort fra Maribo allerede Kl. 1,40. Og det er mig ‒ netop af Hensyn til Thorvald ‒ højst ubehageligt. Men andet lader sig ikke gøre.

Tak for Deres Brev. Jeg vil betragte en »Udsoning« med Th. som en Forsoning med meget i mit Liv, men mellem to Jernbanetog og lige efter en Ligtale lader det sig ikke gøre. Saa sés vi altsaa venligt og skilles venligt til en næste Gang.

Lev vel, til vi sés. Hils Deres Mand og alle derhjemme. »Foredraget« i Maribo vil jeg gerne have paa Lørdag.

Deres Ven

Herman Bang.