Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nakskov. Mandag.

Kære Ven.

Da jeg ikke ved, om Deres Mand er hjemme, har jeg i dette Nu skrevet til Korup, om han vil ordne alt til paa Lørdag . Gaa op til Korups og hold Fruen til Ilden.

Saa kommer jeg altsaa Lørdag Kl. 8 med Toget. Og vi kan tale om alt.

Hvor uhyggeligt det var til Begravelsen slet ikke at sé Dem og Deres Mand.

Jeg kom ikke til Maribo de næste Dage. Hvorfor ikke ‒ det skal vi tales ved om.

Hils Deres Mand, hvis han er hjemme. Gid han ialfald kom til Lørdag.

Deres Ven

H. B.