Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære Fru Jørgensen.

Jeg vil endnu en Gang takke Dem for Deres Venlighed imod mig, og jeg beder Dem takke alle dem, som gjorde mig Opholdet i Maribo saa kært.

Det var mig en virkelig Glæde at træffe Dem igen og at forny Erindringen om en Tid, da man ikke var hverken Forfatter eller Dit eller Dat men kun ung, forhaabningsfuld og atten eller tyve Aar.

Deres hengivne

Herman B.

Hils Deres Mand saa mange Gange.