Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Tilgiv, kære Frue, min Uhøflighed. Jeg er i denne Tid saa uberegnelig, og hvad ellers var mig uovertrædelig Lov, overtræder jeg nu fra Dag til Dag.

Det skal være mig en Glæde at komme paa Onsdag, ‒ Onsdag d. 1 Mai; men var det Kl. 6? ‒ naar De vil tage mig i det Humør, hvori jeg nu er. Lystelig er jeg ikke.

Tak for al Deres Godhed.

Deres hengivne

Herman Bang.