Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære Ven.

Jeg staaer i Angst med det ene Bén paa Dampskibet. Sagen er denne:

Jeg skal afsted til Norge imorgen ‒ jeg skal være Nansen-Korrespondent paa Vejen. Jeg kom hertil Kl. 12 1/2 efter en Turné, hvor jeg har tabt 100 Kr....

Nu véd jeg intet andet Raad end at spørge: kan De bevæge Philipsen til at give mig et Forskud paa 75 Kr. eller 50? Novellen bliver 2-2 1/2 Ark, og De kan have den om fjorten Dage.

Jeg vil fremdeles skrive en Artikel om »Provinsernes Teaterforhold«, som maa gaa i Stedet for Ristori, som jeg vil have tilbage ‒ hvorfor synes De ikke om den? ‒ da den er blevet for gammel.

Nu, hvor jeg skal være »Teater« i »Tilskueren«, synes jeg gerne, Philipsen kunde give de 75. Himlen véd, hvordan jeg ellers skal komme afsted.

Vil De i alle Fald forsøge. Jeg véd hverken ud eller ind. Men i det mindste paa Dampskibet maa jeg da sé Dem.

Deres Ven

H. B.

Jeg skriver dette til Dem, da jeg ikke véd om N.N. er hjemme. Hils.