Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Bergen. 8.6.89.

Kære Børn.

Iaftes talte jeg for første Gang.

Jubelen var stor og ‒ Indtægten dækkede ikke Udgifterne. Heden er frygtelig, og det har ikke regnet i en Maaned.

Mangfoldig Tak for alt. Jeg gemmer, tro mig, Mindet om hver Godhed i mit Sind.

De forløbne Uger har været gruelige: paa Bornholm Tab; saa med 24 Timers Varsel til Norge (for at rejse med Nansens Skib) Referater, Telegrammer, Afrejse strax efter Festbanketten, tre Døgn ombord ‒ her afrikansk Hede ‒ Misstemning i Pressen. Buh!

Paa Mandag sender jeg »en Fremstilling« til Krog-Jensens. Bliv délagtig i den.

Og nu Tak og igen Tak.

Hils Fru Korup og Moder ‒ oh vé ‒ Frk. Vind, Morgenskoene, Ingse, Fru Dreyer. Og selv vær begge hilset og takket fra

Deres Ven

H. B.