Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Nansen.

Jo, Hr. Redaktør, hvis jeg paa nogen Maade kan, skal De faa Artiklen. At du skal have et Tidsskrift , – ja, Guds Lykke til.

Jeg sendte idag et antikt lille Spænde til din Kone. Maaske kan hun bruge det til en Kaabe.

Jeg har her gjort megen Lykke og mange Kranse smykker mine Vægge. Huset fuldt men Priserne altfor lave. "Amalie Skram" blev en stor Triumf for hende og mig. Jeg rejser nu paa Landet. Omgaaes her kun Millionærer

Hils din Kone.

Herman B