Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Bratholmen

ved Bergen.

Kære Nansen.

Til det første Hefte faar jeg intet skrevet – ikke af ond Vilje, det maa du tro, men af Mangel paa et passende Stof.

Nu har jeg et udmærket til dit andet Hefte:

Her i Bergen lever Henrik Ibsens Ungdomskærlighed (Modellen til Lona Hessel, den til hvem mange af "Digtene" er skrevet) ..... Hun er nu 50 og har med en anden 14 Børn ..... Hun flytter herud paa Mandag og hendes Billede af den unge Ibsen vil jeg saa gengive. Naa – det var Mad for Mons? Hils din Frue . Jeg haaber, hun nu har faaet Spændet.

Saa Ove R. skal nu lave "Bladet". Tiden er der, Titlen er der, det store Stof. Maatte nu blot de rette Mænd være der. Opgaven er saa uhyre. Hos mig bestilte Ove telegrafisk en Roman – som kunde det være en Boeuf à la béarnaise, han bad Nejendam om i Telefon ....

Jeg vil iøvrigt nu begynde paa en Roman, hvis "ledende Tanke" maaske vil gøre Indtryk.

Jeg har faaet et Par Diamantringe

Din

Herman B.