Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Bergen 10.9.89.

Kære Nansen.

Overbringeren, Hr. Harald Juuhl – skal i nogle Uger være i København, før han skal til Tyskland i Pension. Det er hos Juuhls, jeg har boet i Sommer. Hvis du har nogle Teaterbilletter en Gang, saa send dem til Juuhls Adresse, og hvis han ikke er tilfreds hos Thune , saa anvis ham en anden Pension.

Mange Hilsener fra Din

H. B.

Hils Fruen.

Helst en rolig Pension, ti Manden er i en "farlig" Alder og svært "lystig"