Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Göteborg. Tirsdag.

Kære Fru Neergaard.

Her faar De et »Teaterbrev« og to Digte.

Forhaabenlig sér De mig Søndag Aften i Falkonéralléen. Saasnart jeg har sét den allernødvendigste Komedie i København, tager jeg otte Dage til Ringsted for at skrive »En dejlig Dag« færdig. Jeg har ikke kunnet samle Ro til at skrive Novelle i de siste otte Uger.

Nu kommer det hos mig altid uundgaaelige Vers: Verset om Pengene. Min i Aviserne saa triumfrige Forelæsningsrejse har i seks Uger bragt mig et Tab paa 1000 Kr. Jeg har nu intet Sted at tage Penge. Og her sidder jeg fast. Til min første Forelæsning var solgt for 27 Kr. Udgiften er 70. Den anden er iaften.

Nu har jeg i to Døgn ikke veget fra mit Skrivebord for at skrive Penge sammen.

Og nu maa De ‒ om det slette Forelæsningsresultat maa De ikke tale af Hensyn til Brandes ‒ for dette Brev og Digtet grave 40 Kr. ud af Philipsen. Brevet er ligt en Revue. Hører De. De maa grave Pengene ud af ham og sende dem strax, at jeg dog kan være hjemme paa Søndag. Hotelregninger og Jernbaner maa betales.

Tusinde Hilsener

Deres Ven H. B.

Hotel Göta Källare.

Hils Neergaard.