Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Mandag.

Kære Ven.

Jeg er her nu for at gøre min Pligt. Jeg vilde gerne have »Folketeatret«, saa jeg kunde gaa dér iaften. Og Rekvisitioner til det kgl. Teater ‒ med Budet.

»En dejlig Dags« Korrektur skal De faa imorgen. Et Stykke Mnskrpt deraf er gaaet tabt ‒ sér jeg.

Deres Ven

H. B.