Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag Morgen.

Kære Ven.

Det har været mig saare svært ei at høre et Ord fra Dem om »Tine«. Har den været Dem en saa haard Skuffelse?

Deres Ven

H. B.