Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Odense Torsdag.

Min kære Dahl.

Jeg beder Dem inderlig ikke at blive vred over det besynderlige »Indlæg« i denne Konvolut. Men kun ved saaledes rundt fra min Ensomhed i Ny og Næ at turde indlægge en Lap, hvorover De, min Ven, ikke tør vredes, kan jeg haabe at afbetale blot en Smule af den Gæld, hvorover jeg saa brændende skammer mig. Saa kunde det dog maaske blive lidt hver Maaned.

Jeg læste op her igaar ‒ for 50 Kr. fast ‒ og ved »Dannevirke-Nattens« Slutning hørtes fra det fulde Hus Pibning, hvilket »Politiken« gerne maa meddele.

Tusinde Hilsener til Deres Kone.

Altid Deres Ven

H. B.