Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Odense.

Kære Neergaard.

Jeg laa tilsengs igaar.

Hvis det var det mulige, hvorom De bad mig, da skulde det ské, men der er intet Haab om, at jeg i mindre end fire Uger kan faa »Dagen« færdig. Det er ikke muligt.

Min Arbejdsmaade, selve mit Syn udelukker det. Det kan ikke ske.

Hver fjerde Dag skal jeg sende, hvad jeg faar skrevet.

Deres Ven

H. B.

Hils Fru N. saa mange, mange Gange.