Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Odense. Onsdag.

Kære Nansen.

Mange Tak for dit Brev.

Hvad Lie angaar, har du ganske Ret. Giv det ikke til Rode – allenfals ikke nu.

Hvad "Digtene" angaar, da kalder jeg saa vist ikke din Mening for Vrøvl – desværre. Men, at man vil ansé Bogen for umulig, véd jeg. Hvorfor jeg ønskede, du skulde læse, var af mer private Grunde.

Naa, hvis du troede, at det kunde befrygtes, at man vilde være for nærgaaende mod mig, havde du jo nok stanset Langhoff . Nu beder jeg dig (da det altid beroliger at vide mig borte) i "Politiken" at meddele, at Hr. H.B. opholder sig i Odense, hvor han forbliver, til han i Februar vender tilbage til Norge.

Din Ven

H. B.