Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Odense. Onsdag.

Kære Fru Neergaard.

Hermed »En dejlig Dag« ‒ ny Portion.

Jeg har fremfor alt ét Ønske ‒ men det er ogsaa meget varmt, ja inderligt ‒: at De maa forstaa, at det med min Arbejdsmaade har været mig umuligt at faa skrevet dette før. Kritik, det er noget andet. Der skal ‒ efter Evne ‒ tænkes en Smule. Men her ‒ ja, her skulde (med helt andre Dele af Hjernen, tror jeg.) skabes.

Sig mig nu i et lille Brev, min Ven, at De tror mig.

Af Nyt er naturligvis intet.

Naar kommer dog »Tilskueren«?

Hils Deres Mand fra

H. B.