Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Odense Torsdag.

Kære Ven.

Nu sidder jeg her igen. Imorgen skal De faa »Teaterrevuen«. Jeg laa i København i Sengen al den Tid, jeg ikke var i Teatret. Jeg er meget syg, og sandsynligvis var min eneste rette Plads paa et Hospital.

De maa her i Korrekturen, dér, hvor Generalinden, hjemkommen, staar foran sit Spejl, indføje et fransk Ordsprog, som siger:

»Det er Hip som Hap« ‒ eller:

»Den ene Ravn hugger ikke Øjnene ud paa den anden.«

De kan finde det i et Leksikon. Jeg har intet.

Jeg kan ikke skrive mere, da jeg knap kan holde mig oprejst.

Altid Deres Ven

H. B.