Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Fru Neergaard.

Jeg kan kun skrive kort, ti jeg mægter næppe at holde Pennen. Revuen er saa god som jeg, syg, har kunnet faa den. Tag »Bonnet blanc« o:s:v:.

Da jeg ‒ ogsaa paa Grund af Sygdom slet ingen Penge har, beder jeg Dem sende de 40 for »Revuen« saa snart De kan.

»En dejlig Dag« er jo to Ark. Jeg har faaet 125 Kroner, saa der er vel ikke mere Honorar.

Hvis der mod Forventning skulde være, saa send det med. Tusinde Hilsener.

Deres Ven

H. B.