Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Nansen.

Har du ikke faaet mit Brev eller har du anset det for saa umuligt, at du ikke har fundet det nødigt at svare? Jeg vil da, om Pengene til Rejsen ej kan skaffes, helst paa en Sindssygeanstalt – hvor vel Journalistforeningen betalte nogen Tid –, ti denne Tilstand er ej at bære. Om jeg rejste direkte til Roskilde, kunde jeg vel melde mig selv paa Hospitalet. Men jeg vilde jo gerne høre fra dig først. Jeg kan ikke skrive mere, da det koster mig saa stort Besvær.

Din

H.B.

Hils.