Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Juleaftens Dag. 89.

Kære Ven.

En glædelig Jul ‒ en lykkelig Fest.

Tak for Ordene om mine »Digte«, hvis stride Medfart har smertet mig mér end det Hele vel er værdt. Men jeg er træt af at bære Pøbelens Ord og undertiden oprøres jeg derved mer end jeg kan sige.

Under denne Stemning er indlagte Slutning skrevet om og atter om. Og jeg véd nu slet ikke, hvordan det er.

En af Juledagene skriver jeg et ret Brev.

Nu kun glædelig Jul for Dem og Deres Mand.

Og tusinde Hilsener, kære Fru Neergaard, fra

Deres Ven

Herman B.