Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Søndag.

Min Ven, har De Influenza? Eller er Slutningen af »En dejlig Dag« falden saa slet ud, at De ømmer Dem ved at skrive? Jeg haaber da ikke, det er Epidemien, som har angrebet Dem. Fru Feilberg skrev, at den slet ikke mere var saa godartet som Folk gik om og mente. Og saa var det rigtig slemt, om De fik den.

Hermed følger en stor Artikel om »Teaterdrift i Provinserne«. Jeg ønsker dette Spørgsmaal rejst. Den kan jo først komme i Februar.

Men Penge maa jeg have ‒ som sædvanlig. For »En dejlig Dag« har jeg faaet 125 Kr. Hvor stor er den mon i det Hele? For denne Artikel, som vist bliver 12 Sider, beder jeg Dem indstændigen og hurtigst at presse 50 Kr: ud af Philipsen, for at jeg kan komme til København tre, fire Dage at sé Komedie.

Mange Hilsener, kære Ven. Og et godt, et lykkeligt Aar. Af hele mit Sind takker jeg Dem for det gamle. Bevar ogsaa i Aaret, der kommer, lidt Venskab for et ensomt Skrog. Jeg vil ikke ophøre med at tænke i Venskab om Dem ‒ paa Dem. Hils Deres Mand og ønsk ham i 90 alt godt i Liv, i Rigsdag, i »Tilskueren«.

Adieu.

Herman B.

Tak for Hunden. Jeg tog ham med til Nyborg, hvor jeg sad Juleaften paa en stille Kro.